Mapa

LA FABRIKA - hlavní festivalová scéna

1Komunardů 30

La Fabrika je kulturní centrum v pražských Holešovicích. Již od počátku byla koncipována jako víceúčelový prostor, vhodný pro vznik a prezentaci audiovizuálních projektů, divadleních a tanečních forem vyžadujích netradiční prostorové řešení, multimediální expozice, performance, přednášky, workshopy, ale i společenská setkání, výstavy, koncerty i divadelní představení klasického typu.

Více informací

Cross ][ Club

2Plynární 23

Holešovický Cross Club je jedním z nejpestřejších míst v Praze především díky své dramaturgii. Cross tvoří dlouhodobě platformu pro nejrůznější formy umění, kulturně vzdělávací pořady, ale například i pro foodfestivaly nebo projekce a přednášky. Ve vrchním patře klubu - na půdě - je umístěn atmosferický divadelní prostor, který za léta svého působení hostil řadu site-specific projektů a přední skupiny alternativního divadla.

Více informací

Centrum současného umění DOX

3Poupětova 1

Programové zaměření se od výstavních institucí podobného formátu (spojení „kunsthalle“ s multifunkčním kulturním centrem) odlišuje především uměleckými projekty, jejich součástí je kritická reflexe aktuálních společenských témat a otázek, která zahrnuje přesah do dalších „mimouměleckých“ oblastí a disciplín jako psychologie, filozofie, historie, sociologie, politologie, atd.

Více informací

JATKA78

4Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 13

Multifunkční divadelní sál, malá scéna, tréninková hala, zkušebna, galerie a bar. Místo s ideálními podmínkami pro nový cirkus, tanec, nonverbální, alternativní a loutkové divadlo, domovská scéna Cirku La Putyka. Chrám kreativity.

Více informací

STUDIO HRDINŮ

5Veletržní palác, Dukelských Hrdinů 47

Studio Hrdinů je otevřená divadelní scéna s jasným dramaturgickým záměrem a výrazným okruhem divadelních spolupracovníků. Ve své hlavní dramaturgické linii se zaměřuje na převážně autorské, režisérské projekty s důrazem na spolupráci zahraničních a domácích divadelních tvůrců a na žánrové a oborové přesahy.

Více informací

ALFRED VE DVOŘE

6Františka Křížka 36

Alfred ve dvoře v produkci Motus představuje prostor pro živé umění, uvádí progresivní uměleckou tvorbu a unikátní autorské projekty českých, ale i zahraničních umělců a performerů. Uváděná představení jsou otevřená všem aktuálním vlivům, kombinují různé formy divadla pracujícího především s tělem a novými technologickými možnostmi současnosti.

Více informací
Kancelář: +420 604 104 600
Pokladna: +420 774 417 644